เกี่ยวกับ MGI Shop

MGI SHOP ถือเป็นการต่อยอดในระดับ Global ของ Premium Brand ระดับโลก โดยสรรสร้าง สินค้าที่ผ่านนวัตกรรมความทันสมัย และ ได้ประสิทธิภาพสูงสุด สู่มือผู้บริโภค ในราคาที่สัมผัสได้ โดยเน้นความถูกต้องทางกฎหมาย ความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค และสืบสานเจตนารมย์ ให้เป็นร้านค้าที่มีแบรนด์คุณภาพภายใต้ร้าน “MGI SHOP”
นอกจากสินค้าที่หลากหลาย ของ แบรนด์แล้ว เรายังเน้นตอบแทนสังคม ด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพ สู่ชุมชนในทุกรูปแบบ เพื่อสอดคล้องกับ “มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)” ที่สามารถสร้าง แบรนด์ ได้ ในทั่วทุกมุมโลก
จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นของร้าน MGI SHOP เต็มเปี่ยมด้วยนวัตกรรม คุณภาพ และความซื่อสัตย์ รวมถึงเปิดโอกาสให้คุณทุกคน เป็นได้ทั้งผู้บริโภค และ เป็นตัวแทนจำหน่าย มีรายได้ที่ดี และ มีสินค้าที่ดี เพื่อเติมเต็มชีวิตทุกคนให้ดีขึ้น